Garzyn (pow. leszczyński)

Registry Office
births: 1874-1916
marriages: 1874-1882, 1900-1920
deaths: 1874-1897, 1902-1911

Total entries: 18861

Indexing:
- Mirosława Giera

- Janina Walczak

- Irena Szablewska

- Daria Scholtz